0945994999
20A/2 Nguyễn Ảnh Thủ P.Hiệp Thành, Quận 12
quangthang.bdsphukhang@gmail.com

Quận Bình Tân